De komkommer (Cucumis sativus) is een plant waarvan de gelijknamige vrucht in Nederland en België vooral rauw als salade wordt gegeten. De komkommer wordt al meer dan 3000 jaar gekweekt. Aan één stengel groeien tientallen komkommers. De tegenwoordig gekweekte komkommer heeft alleen maar vrouwelijke bloemen, waar zonder bestuiving of bevruchting de komkommer uit groeit. De gele en witte komkommer hebben wel vrouwelijke en mannelijke bloemen.

De komkommerplant is een klimplant met hechtranken, maar kan ook horizontaal groeiend op de grond geteeld worden. Voordat er kassen waren werden de komkommers onder “platglas” geteeld. Later werd het platte glas rechtop gezet en vormde zo een kas. In de glastuinbouw worden de planten langs binddraad omhoog geleid. In de kassen groeien de komkommers, nadat ze hebben gebloeid, in ongeveer 10 tot 14 dagen uit naar een volledige komkommer. dus van een komkommer van minder dan 50 gram naar een komkommer van tussen de 400 en 450 gram.

De vrucht wordt geoogst als deze nog donkergroen is. Een rijpe vrucht verkleurt naar geelgroen. Doordat de vrucht zich ook zonder bevruchting voortplant, wordt er wel een vrucht gevormd maar geen zaden.

Sommige oude rassen, zoals de ‘Gele Tros’ vormen naast vrouwelijke ook mannelijke bloemen. Hierdoor kan door de honingbij of hommels zelfbestuiving en zaadvorming optreden. Bij bevruchting van alle zaadknoppen groeit de komkommer normaal uit, met zaden, die in het jonge stadium nog wel eetbaar zijn. Bij onvolledige bevruchting groeit de vrucht meer bolvormig en vormt zogenaamde zaadkonten.

Zaad winnen: 
Bij de meeste komkommersoorten is dit niet mogelijk. (Zie boven) Kijk goed welke soort je hebt.

Bron: wikipedia.

Zaaien vanaf 03
Bloeit06-08
Oogstenblad en bloem 05-09
Hoogte45-90cm
Kleurblauw
Bodemvoedselrijk
Plaatszon/halfschaduw