Van oudsher zijn bepaalde delen van het dorp Koudum in de Friese Zuidwesthoek in gebruik als tuinbouwgebied. De sperzieboon uit Koudum is een begrip. De sperziebonen worden geteeld op een stuwwal uit de ijstijd. Met name de zuid- en oostkant van de stuwwal zijn door de grondsoort en de gunstige ligging ten opzichte van de zon geschikt voor de tuinbouw. Van oudsher wordt het ras “dubbele witte zonder draad”gebruikt voor de kweek en teelt van de Koudumer Beantsjes.
Een lekkere sperzieboon die dus geen draden heeft.

Bron: o.a. erkend streekproduct.nl

Zaaien05-07
Bloeit06-08
Oogstenv.a. 07
Hoogte2 – 2,5m.
Kleurwit
Bodemvoedselrijk
Plaatszon