Spinazie (Spinacia oleracea) is een plant uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae) die verwant is aan bijvoorbeeld ganzenvoet en melde. Het is een snelgroeiende, eenjarige bladgroente, die al vroeg in het voorjaar beschikbaar is.

Het zaad van spinazie is rond of scherp. De scherpzadige rassen zijn zeer snelle groeiers, maar schieten ook snel door en worden voor de vroegste teelt gebruikt. Voor de voorjaarsteelt zijn minder snel doorschietende rassen nodig, omdat anders bijna geen blad maar wel snel een bloeistengel gevormd wordt. Voor de zomerteelt worden zeer traag doorschietende rassen gebruikt.

Spinazie Noorman is een rondzadig ras, de planten groeien trager, schieten minder snel door; geschikt voor de late voorjaars- en zomerteelt. Produceert rond donkergroen blad, dat zowel rauw als gekookt gegeten kan worden.

bronnen: Wikipedia.org, mooiemoestuin.nl, mijntuin.org

Zaaien03-08
Bloeit
Oogsten04-10
Hoogte20-30cm
Kleur
Bodemluchtige, vochtige bodem
Plaatszonnig